Mua khí hiệu chuẩn khí trộn

Kattashop - Khí công nghiệp, thiết bị ngành khí, dịch vụ kỹ thuật ngành khí
Kattashop - Khí công nghiệp, thiết bị ngành khí, dịch vụ kỹ thuật ngành khí
Mua khí hiệu chuẩn khí trộn
Loading
/

Giới thiệu chung về nhu cầu và Kinh nghiệm mua khí hiệu chuẩn khí trộn

Việt nam là nước công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về điện, khí, nước rất mạnh. Cộng với nhu cầu cho 100 triệu dân luôn phát sinh. Vì vậy thị trường khí rất sôi động. Một nhu cầu mới ngày càng tăng là các loại khí hiệu chuẩn, khí mẫu, khí trộn. Bài viết này chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm mua khí hiệu chuẩn, khí trộn.

Một số nét chung về thị trường khí trộn, khí mẫu, khí chuẩn

Vietnam is a rapidly developing industrialized country, the demand for electricity, gas and water is very strong, and the demand for 100 million people always arises. As the gas market is very active. There is a growing new demand for calibration gases, sample gases, and mixing gases. In this article, we share the experience of buying calibration gas, mixing gas.

Khí hiệu chuẩn được dùng trong những công việc gì?

Khí hiệu chuẩn hiện nay được sử dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu phát triển, thí nghiệm. Nó còn được sử dụng trong các nhà máy điện, quan trắc môi trường. Trong khi là một nước có nhu cầu ngày càng tăng về loại khí này. Thì các nhà sản xuất trong nước chưa đầu tư bài bản để sản xuất.

Nguồn cung đế chủ yếu từ Trung Quốc, thông qua việc nhập khẩu của các công ty khí, công ty thương mại khí, hoặc các hãng kinh doanh máy, thiết bị nhập kèm. Hãy đọc kỹ bài viết này, cùng các bài viết khác, các video của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm mua khí chuẩn, khí trộn, khí mẫu.

Calibration gas is now used more and more in the field of production, research and development, experiment, used in power plants, environmental monitoring. While being a country with an increasing demand for this gas, domestic producers have not invested properly in production. The main source of supply is from China, through the import of gas companies, gas trading companies, or companies dealing in imported machines and equipment.

Các kinh nghiệm mua khí hiệu chuẩn khí trộn khí mẫu

Đây chỉ là những kinh nghiệm thể hiện quan điểm cá nhân của chúng tôi, không phải bài nghiên cứu. Do vậy người sử dụng khí có thể tham khảo thêm từ bài viết này. Sao cho người dùng mua được đúng loại khí mong đợi. Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn thêm về các hỗ trợ kỹ thuật từ công ty TNHH ABB Châu Á – ABB Gas speclist.

These are just our personal experiences, not research articles. So gas users can refer to this article for more information. So that users buy the right gas expected. In addition, we also advise on technical support from ABB Asia Co., Ltd – ABB Gas speclist.

Kinh nghiệm số 1: Chọn nhà cung cấp có kinh nghiệm trong việc cung cấp chai khí mẫu, khí chuẩn.

Trên thị trường có hàng trăm nhà cung cấp khác nhau về loại khí chuẩn, khí mẫu, khí trộn. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng hãy hỏi kỹ họ, yêu cầu chia sẻ những hình ảnh, video chân thực về những lô hàng của họ đã nhập. Thông thường khi phát sinh nhu cầu sử dụng, phòng sản xuất hoặc thí nghiệm sẽ đưa yêu cầu cho phòng mua hàng. Thường thì Phòng mua hàng sẽ hỏi các nhà cung cấp, các vendor hiện tại. Nhà cung cấp hiện tại thường tìm kiếm trên mạng. Và họ đôi khi hoang mang với thông tin nhiễu loạn về giá, quy cách. Rất khó đánh giá uy tín, năng lực nhà cung cấp. hãy đọc kỹ bài viết này, cùng các bài viết khác, các video của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm mua khí chuẩn khí trộn, khí mẫu.

There are hundreds of different suppliers of standard gas, sample gas, and mixing gas on the market. We recommend that customers ask them carefully, ask to share real photos and videos of their imported shipments. Usually when there is a need for use, the production or laboratory department will send the request to the purchasing department. Usually the Purchasing Department will ask the current suppliers and vendors. Current suppliers often search online, and sometimes panic with confusing information about prices and specifications. It is difficult to assess the supplier’s reputation and capacity.

Kinh nghiệm số 2: Nghiên cứu thật kỹ quy cách, áp suất, van kết lối, cỡ van chai đựng khí chuẩn, khí hỗn hợp, khí mẫu.

Thông thường các loại khí mẫu, khí hiệu chuẩn có dung tích bình bằng 1-10L, làm bằng nhôm cho nhẹ, bền. Bên cạnh đó, van chai thường là W21.8, hoặc QF2C, QF2C2. Đôi khi cũng có doanh nghiệp khi sử dụng nhiều, đã sử dụng chai lớn hơn 40L, 47L. Với các loại van ren trái, ren phải như QF2D, QF30A, BS3. Hãy đọc kỹ bài viết này, cùng các bài viết khác, các video của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm mua khí chuẩn khí trộn, khí mẫu.

Normally, the sample and calibration gases have a tank capacity of 1-10L. its made of aluminum for lightness and durability. Besides, the bottle valve is usually W21.8, or QF2C, QF2C2. Sometimes there are also businesses, when using a lot. Used larger bottles of 40L, 47L, with left and right threaded valves such as QF2D, QF30A, BS3.

Kinh nghiệm số 3: Những giấy tờ cần có của khí mẫu, khí hiệu chuẩn, khí trộn

Thông thường khí mẫu, khí hiệu chuẩn, khí trộn là nhập khẩu, chai mới. Tuy nhiên hiện nay ở Việt nam có công ty TNHH ABB Châu Á, đã cung cấp khí mẫu, khí chuẩn, khí trộn tái náp với chi phí hợp lý hơn. Khí nhập khẩu thường có C/O là chứng nhận xuất xứ, CoA (chứng nhận phân tích) của nhà sản xuất. Trong bản CoA này đã mô tả cả quy cách bình. Nhiều khách hàng hỏi khí này cần có CQ là không cần thiết. Hãy đọc kỹ bài viết này, cùng các bài viết khác, các video của chúng tôi để có thêm kinh nghiệm mua khí chuẩn, khí trộn, khí mẫu. Chúng tôi ABB Gas specialist sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm mua khí hiệu chuẩn khí trộn. Hãy liên hệ Zalo/whatsapp 0084 902336426, hoặc email sales@kattashop.com

Normally sample gas, calibration gas, mixing gas are imported, new bottles. However, now in Vietnam, there is ABB Asia Co., Ltd., which has provided sample gas, standard gas, and re-mixed gas at a more reasonable cost. Imported gas usually has C/O as the certificate of origin, CoA (certificate of analysis) of the manufacturer. In this CoA, the cylinder specifications are described. Many customers ask that this gas requires a CQ is not necessary.

Please read carefully this article, along with other articles, our videos to have more experience buying standard gas, mixing gas, sample gas. We ABB Gas specialists are ready to share all of our mixed gas calibration gas purchasing experience. Please contact Zalo/whatsapp 0084 902336426, or email sales@kattashop.com

https://youtu.be/fYoJpUacjDs
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *