Đồng hồ nạp khí sf6

Trong bài viết này, chúng tôi ABB ASIA CO. LTD sẽ giới thiệu một số loại Đồng hồ nạp khí sf6. Thiết bị, van nạp khí Hexa sulfure Floride SF6 còn có những tên gọi khác nhau như. Thiết bị nạp SF6 cầm tay, thiết bị nạp khí sf6 cho tủ RMU, GIS..

In this article, we are ABB ASIA CO. LTD will introduce several types of Sf6 Air Refuelers. Hexa sulfure Floride SF6 gas filling meter also has different names such as. Handheld SF6 filling device, sf6 air filling device for RMU, GIS …

Chúng tôi sẽ làm rõ cả khái niệm, thông số thiết bị cơ bản, vận hành của dòng thiết bị này.We will clarify the concept, basic equipment specifications, and operation of this line of equipment

Bo-may-nap-khi-sf6-cho-may-dong-cat
Bộ máy nạp khí SF6 cho máy đóng cắt RMU

Thiết bị nạp khí sf6 cầm tay

Hand held sf6 air intake device.Vẫn có những thiết bị nạp khí SF6 cho máy đóng, cắt điện trung, cao thế chuyên dụng. Nhưng hầu hết trên thế giới dùng thiết bị nạp khí SF6 cầm tay cho mọi máy đòng cắt trên thế giới của các hãng danh tiếng đến hãng mới nổi như: ABB, DILO, Siemens, Scheneider, Altrom, Huawei…There are still SF6 gas filling devices for specialized medium and high voltage circuit breakers and switches. But most of the world use hand-held SF6 gas filling equipment for all cutting machines in the world from famous brands to emerging companies such as ABB, DILO, Siemens, Scheneider, Altrom, Huawei …

máy đóng ngắt RM6 của hãng Siemens
Máy đóng ngắt RM6 của hãng Siemens
Máy đóng ngắt RM6 của hãng Siemens ở một nhà máy của Hàn Quốc

Thiết bị nạp khí SF6 cho các máy đóng cắt gồm những gì

Vỏ hộp thiết bị nạp khí SF6 cho máy đóng ngắt

Hầu hết các thiết bị đựng máy nạp khí SF6 là nhựa cứng, cũng có trường hợp nhựa mềm. Tùy giá thành sản xuất, hãng sản xuất mà cấu trúc vỏ khác nhau. Dạng thùng, dạng vali… Có những hãng chuyên sản xuất thiết bị liên quan đến khí SF6 như: Máy nạp khí Sf6, máy phân tích hàm lượng SF6, tạp chất, máy phân tích độ dò rỉ, Đồng hồ đo nhiệt độ đọng sương cho khí SF6…

Most SF6 air filling units are hard plastic, and there is also a soft plastic case. Depending on production costs, manufacturers that shell structure is different. Barrel type, suitcase … There are manufacturers specializing in SF6 gas-related equipment such as: Sf6 gas filling machine, SF6 content analyzer, impurity, leak analyzer, temperature meter condensation for SF6 gas …

Đồng hồ nạp khí SF6 hiệu Messer
dong-ho-nap-sf6-wika-hercules-van-ren-tra
Đồng hồ nạp khí SF6 hiệu Hercules của hãng Wika

Thân máy nạp khí SF6

Máy nạp khí SF6 cầm tay, thường gồm 2 đồng hồ. Đồng hồ thứ nhất đo áp vào (thường áp suất max 150 bar), một đồng hồ đo áp ra (thường max 15 bar (kg/cm2). Thân đồng hồ thường làm bằng đồng, hoặc inox (thép không gỉ). Có một họng kết nối với chai (tùy hãng cung cấp mà đường kết nối khác nhau. Và một đường ra khí, có cổng kết nối van ren trong hoặc ngoài cỡ M17 hoặc hơn.

Hand held SF6 gas filling machine, usually consisting of 2 meters. The first meter measures the pressure (usually max 150 bar), a pressure gauge (usually max 15 bar (kg / cm2) .The body of the meter is usually made of copper, or stainless steel (stainless steel). One throat connected to the bottle (depending on the supplier, the connection is different. And an air outlet, with connection port for internal or external threaded valves of size M17 or more.

Ngoài ra thân đồng hồ nạp khí Sf6 có một van xả an toàn. Mặc dù chai khí SF6 ít khi nạp áp suất cao. In addition, the Sf6 air intake meter body has a safety valve. Although SF6 gas cylinders rarely charge high pressure.

Dây nạp đồng hồ khí Hexa Sulfure Floride

Thân đồng hồ nạp khí Sf6 bằng thép không gỉ

Dây nạp ttheo van nạp khí SF6 thường dài 5m, bằng PU, cao su, cao su “bố” vải, thép.. Một đầu có đai ốc kết nối đồng hồ, một đầu kết nối cổng của máy đóng cắt bằng các đầu kết nối (Connector, adaptor, coupling adaptor).

The SF6 air-intake meter wire is usually 5m long, made of PU, rubber, rubber, fabric, steel .. One end has a nut to connect the meter, one end connects to the gate of the switch by the ends connection (Connector, adapter, coupling adapter).

Dịch vụ nạp khí SF6

ABB Asia Co. Ltd chúng tôi chuyên cung cấp khí SF6 nói chung và ngành điện nói riêng. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ liên quan đến khí như: Khảo sát, hút, nạp khí Sf6 cho mọi máy đóng cắt ở Việt nam, Lào, Campuchia, Mianmar… Chúng tôi có sẵn các loại khí SF6 được sản xuất ở Ấn độ, Đức, Trung Quốc. Đồng thời chúng tôi sẵn các thiết bị chuyên dụng liên quan đến SF6. Vì vậy, khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại +0084 902 336 426, email kattaglobal@gmail.com.

ABB Asia Co. Ltd we specialize in supplying SF6 gas in general and electricity industry in particular. We provide gas-related service packages such as: Surveying, aspirating, filling Sf6 gas for all switches in Vietnam, Laos, Cambodia, Mianmar … We have available SF6 gases produced in India, Germany, China. At the same time, specialized equipment related to SF6 is available. Therefore, please contact us at +0084 902 336 426, email kattaglobal@gmail.com

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *