Lựa chọn dàn góp chai oxy

Những nguyên tắc chung khi lựa chọn dàn góp

Thông thường với người có nhu cầu nhỏ, như hàn, cắt, thờ thì dùng một bình khí là được. Tuy nhiên với nhu cầu lớn hơn như cấp cho một hệ thống thì một chai là không đủ. Chính vì vậy, cần lựa chọn một dàn góp chai oxy để sử dụng được ổn định, lâu dài, ít phải thay chai lặt vặt.

Dan-gop-5 chai-khi-oxy - oxygen-manifold
Dan-gop-5 chai-khi-oxy – oxygen-manifold

Cấu trúc dàn góp

Thông thường dàn góp được làm từ các ống khác nhau. Dàn góp ngắn, dàn góp dài. Phối hợp nhiều loại dàn khác nhau. Về nguyên lý, dàn nạp và dàn góp (gom) khí không khác nhau là mấy.

Dàn nạp khí oxy, ni tơ, argon

Dàn nạp thường đường làm bằng ống dài từ 2-10m. Nối với nhau bằng các khớp nối (bằng đồng, thép, inox). Ống nạp thường được bắt chặt vào tường hoặc hai khung giá sắt dựavào nhau. Sau đó có hệ thống khung vững chắc, cho hai dàn chai được nạp dựa vào. Xem hình và video sau

The feeder is usually made of pipes 2-10m long. Connected by joints (copper, steel, stainless steel). The intake hose is usually fastened to the wall or two metal brackets together. Then there is a sturdy framing system, for the two bottles to be loaded against. See the following pictures and videos. Hãy liên hệ số điện thoại 0902336426 để được tư vấn, sản xuất, lắp đặt dàn góp chai khí the yêu cầu

dàn nạp chai oxy
Video về cấu trúc dàn nạp khí Oxy

Dàn góp chai Oxy, ni tơ trong các xưởng sản xuất

Trong các nhà máy sản xuất, nhu cầu cho một dây chuyền, hay một nhà máy về một loại khí nào đó là có. Tuy nhiên do nhu cầu tiêu thụ ở mức vừa phải, nên nhà máy không cần đến một bồn, tank. dàn bốc và hệ thống dẫn khí toàn nhà máy. Nhưng một chai khí lại không giải quyết đủ. Chính vì vậy, dàn góp chai khí ra đời. Và trong bài viết này chúng tôi có đề cập đến kinh nghiệp lựa chọn dàn góp chai oxy

In manufacturing plants, there is a need for a line, or a plant, for a particular gas. However, due to moderate demand, the factory does not need a tank or tank. the whole plant’s evaporator and air conduction system. But an air bottle doesn’t do enough. Therefore, the gas cylinder staging was born. And in this article we have discussed the experience of selecting oxygen cylinder staging. Hãy liên hệ số điện thoại 0902336426 để được tư vấn, sản xuất, lắp đặt dàn góp chai khí theo yêu cầu

Liên hệ tư vấn sản xuất, lắp đặt dàn góp 4-10 chai khí

https://kattashop.com ABB ASIA Co. LTD

<
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *