Cung cấp khí NO2 từ ppm đến 99.5 %

40.000.000đ

Tìm nhà cung cấp khí NO2 từ ppm đến 99.5 %.

Hiện nay ở Việt nam, khí NO2 với nồng độ phần triệu (ppm) đến 99.% cơ bản vẫn là nhập khẩu. Kể các liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài như Messer, Air liquide, Nippon sanso, Linde, Air water.. họ vẫn nhập từ nước thứ 3 về kinh doanh. Nguyên nhân đến từ dung lượng thị trường còn, nhưng tổng cầu chưa thực sự hấp dẫn. Hiện nay có một số nhà đầu tư đã xây dựng dây chuyền trộn, phân tích cho ra những sản phẩm khí chuẩn, hiệu chuẩn, tinh khiết. Tuy nhiên nguồn cung vẫn đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapro..do gần gũi Việt nam, nên chi phí hợp lý.