Xử lý khí SF6 cho trạm GIS 220 kV

90.000.000đ

Thực hiện các dịch vụ khí SF6 để giúp chủ đầu tư và các nhà thầu nâng cấp biến dòng (TI), cho nâng cao năng suất trạm và khai thác được tối đa hiệu quả nhà máy