Nạp khí N2 cho container lạnh

12.000.000đ

Hiện nay Việt nam đang nổi lên như một nhà cung cấp nông sản lớn ở khu vực. Thu hút được nhiều nhà nhập khẩu rau, củ, quả ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Tuy nhiên không có nhiều nhà cung cấp dịch vụ nạp khí N2 cho container lạnh ở Việt Nam.