Dây khí nén kết nối nhanh THP SH20

200.000đ

Giới thiệu Dây khí nén kết nối nhanh THP SH20

Dây khí nén kết nối nhanh, còn gọi là dây dẫn khí nén kết nối nhanh. Khớp nối kết nối nhanh còn gọi là THP, khớp nối SH20. Có nhiều loại dây và khớp kết nối nhanh, nhưng hôm nay chúng tôi giới thiệu dây và khớp nối SH20.