mua khí oxy y tế

1.000.000đ

Thông thướng khách mua khí oxy y tế là các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám. Tuy nhiên có một số trường hợp các cá nhân gia đình, hãng xe cấp cứu cũng cần mua khí y tế và đồng hồ oxy thở.