Van giảm áp Harris 825DS-10-OX

20.000.000đ

Giới thiệu chung Van giảm áp Harris 825DS-10-OX

Đây là loại van giảm áp dùng cho khí oxy, van giảm áp harris 825Ds-10-ox. Nó còn được gọi dưới cái tên khác là đồng hồ giảm áp Harris 825DS-10-ox. Van này chuyên dùng cho các chai, bình khí oxy. Tuy nhiên van này có thể được dùng cho các loại khí khác. Có thể dùng cho  khí trơ như Ni to, Argon.

Khi sử dụng cho khí oxy, người dùng nên dùng thêm van chông cháy ngược của hãng Harris, như mã 188L. Đặc biệt,khi sủ dụng bộ đôi bình khí để hàn, cắt.  Với khí cháy LPG như C2H2 (axetylen), C3H8 (propan). Chúng tôi khuyến nghị khách hàng bắt buộc dùng van chống cháy ngược đồng bộ của harris. Điều này loại trừ hoàn toàn nguy cơ nổ bình.