Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đồng hồ giảm áp Tanaka – một thương hiệu của Nhật

Nhật bản được biết đến có một nền phát triển công nghiệp lâu đời. Ngành khí của nước này rất phát triển. Làn sóng đầu tư của Nhật vào Việt Nam và Đông Nam Á, kéo theo các hãng khí, thiết bị ngành khí. Chúng tôi ABB Asia Co.Ltd đồng hành cùng nhiều công ty Khí công nghiệp của Nhật như: VIJAGAS, Airwater, tanaka, chiyoda seiki cung cấp khí, thiết bị, đặc biệt là đồng hồ giảm áp tanaka, chiyoda seiki cho thị trường Việt nam và các nước lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar.

減圧時計田中-日本のブランド. Van giảm áp tanaka Nhật Bản

日本は産業発展の長い歴史があることで知られています。 国のガス産業は高度に発達しています。 ベトナムと東南アジアへの日本の投資の波は、ガス会社とガス産業の設備を必要としました。 私たちABBAsia Co. Ltdは、VIJAGAS、Airwater、tanaka、chiyoda seikiがガスと設備を供給し、特にtannaka、chiyoda seikiがベトナム市場向けであるなど、多くの日本の工業用ガス会社に同行しています。 南およびラオス、カンボジア、ミャンマーなどの近隣諸国。

Chúng tôi có sẵn các mã van điều áp của Tanaka Nhật bản, sản xuất tại Nhật, Thái Lan của nhà máy Nissia tanaka

Pressure reducing Metter Tanaka – a Japanese brand. Đồng hồ điều áp hãng Tanaka

Japan is known to have a long history of industrial development. The country’s gas industry is highly developed. The wave of Japanese investment in Vietnam and Southeast Asia entailed gas companies and equipment in the gas industry. We, ABB Asia Co. Ltd accompanies many Japanese industrial gas companies such as: VIJAGAS, Airwater, tanaka, chiyoda seiki supplying gas and equipment, especially tannaka, chiyoda seiki for the Vietnamese market. South and neighboring countries such as Laos, Cambodia, and Myanmar.

Các mã van điều áp Tanaka như Venus, fighter, Comet… đều sẵn hàng tại kho của chúng tôi. ABB Asia Co. Ltd cung cấp đồng bộ cả khí, thiết bị, dịch vụ lắp đặt cho khách hàng Việt Nam và các nước ASEAN.

—————————————————————————-