Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giới thiệu Thiết bị ngành khí

Đây là một lĩnh vực rất rộng, không thể sử dụng và phát triển ngành khí nếu không có những thiết bị ngành khí. Từ thiết bị lớn như những nhà máy, thiết bị tách, nạp, chứa khí… Bên cạnh đó còn có những thiết bị đặc chủng khác.

天然气工业设备介绍

这是一个非常广阔的领域,没有天然气工业设备就不可能利用和发展天然气工业。 从工厂等大型设备中分离,填充,储气设备…此外,还有其他专用设备。

가스 산업 장비 소개

이것은 가스 산업 장비 없이는 사용 및 개발할 수없는 매우 넓은 분야입니다. 공장과 같은 대형 장비에서 가스 장비를 분리, 충전, 저장하는 등 … 게다가 다른 특수 장비가 있습니다.

ガス産業への機器紹介

これは非常に広い分野であり、ガス産業設備なしでガス産業を使用および発展させることは不可能です。 工場、分離、充填、ガス設備の保管などの大型設備から…他にも特別な設備があります。

ການແນະ ນຳ ອຸປະກອນເຂົ້າໃນອຸດສະຫະ ກຳ ອາຍແກັສ

ນີ້ແມ່ນສະ ໜາມ ທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ບໍ່ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ແລະພັດທະນາໄດ້ຖ້າບໍ່ມີອຸປະກອນອຸດສາຫະ ກຳ ອາຍແກັສ. ຈາກອຸປະກອນຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ໂຮງງານ, ແຍກ, ຕື່ມ, ເກັບຮັກສາອຸປະກອນກgasາຊ … ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອຸປະກອນພິເສດອື່ນໆອີກ.

————————————————————————————————–