Dịch vụ nạp khí SF6

23.000.000đ

Thông thường các nhà thầu khi lắp đặt các trạm 110-550kva ở Việt nam thường tự nạp SF6. Tuy nhiên nhiều nhà thầu vẫn phải thuê chúng tôi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày dịch vụ nạp khí sf6 này.