Xử lý rò khí sf6 tủ RMU

120.000.000đ

Hiện nay, hầu hết các tram điện từ nhỏ đến lớn, đều dùng tủ đóng cắt, hiện tượng bị tụt áp suất trong buồng đóng cắt chứa khí SF6 thường xuyên xảy ra. Do vậy bên cạnh cung cấp khí SF6, ABB Gas cung cấp them dịch vụ xử lý rò khí SF6 tủ RMU. Có nhiều cách gọi dịch vụ này như. Vá lỗ rò khí SF6 tủ RMU, rò rỉ buồng đóng cắt tử RMU, trạm GIS.