hệ thống giám sát khí SF6 trạm GIS

400.000.000đ

Giới thiệu hệ thống giám sát khí SF6 trạm GIS

Không cần chờ đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, (4.0), các nước phát triển và các nước NIC, BRICS đã tự động hóa  hệ thống giám sát khí SF6 trạm GIS, không cần người. Tuy nhiên ở Việt nam thì vẫn mới mẻ, hiện nay xu hướng chuyển từ trạm ngoài trời, thành Trạm GIS, trong nhà, các lắp đặt hệ thống giám sát rò rỉ khí SF6 mới manh nha bắt đầu. Hệ thống cảm biên này giúp bảo vệ trạm GIS một cách chủ động và không cần đến nhân sự ngồi trực tại trạm.