Dịch vụ làm sạch khí SF6 từ chai và các thiết bị

20.000.000đ

Tại sao lại phải có Dịch vụ làm sạch khí SF6 từ chai và các thiết bị?. Bởi đơn giản trong quá trình hoạt động của thiết bị đóng cắt, và dò rỉ, nên chất lượng khí SF6 trong khoang không còn độ tinh khiết như ban đầu. Nên cần rút lượng khí SF6 tồn dư, nạp khiSf6 mới vào để giữ được chất lượng khí. Từ đó các hệ thống đóng, cắt hoạt động đúng quy trình. Đảm bảo sự an toàn, bền bỉ cho thiết bị.